پایگاه دانش

پایگاه دانش، همان جایی است که قرار است دانش ها ماندگار شوند..

پایگاه دانش

پایگاه دانش، همان جایی است که قرار است دانش ها ماندگار شوند..

طبقه بندی موضوعی

۲۰ مطلب با موضوع «مدیریت» ثبت شده است

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است

اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید .

اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

اساسنامه باید دارای موارد ذیل باشد :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۵۴
امین جوانشیر

سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. 

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد .

خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .

بلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود

اگر کسی در موئد مقرر مابقی مبلغ سهام خود را پرداخت نکند، هیئت مدیره میتواند تصمیم به فروش سهام وی بگیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۳۵
امین جوانشیر

مشخصات شرکت سهامی عام

مشخصات شرکت سهامی عام که شرکت سهامی خاص فاقد آن است به شرح زیر می باشد: 

 1. قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم می گذارند تا اشخاص با مراجعه به بانک ها در خرید آن اقدام کنند.
 2. سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
 3. هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود.
 4. شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند.
 5. شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.
 6. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
 7. در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
 8. بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۰۵
امین جوانشیر

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است. 
در این شرکت ها ،تمام سرمایه از مؤسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تأسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود. 

سرمایه شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد .در صورتی که به عللی سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند همان طور که قبلاً گفته شد باید شرکای در ظرف یک سال آن را جبران کنند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۰۴
امین جوانشیر

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها. 

مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسیم نیست . دو نوع حساب باید از خالص کسر شود تا قابل تقسیم بین شرکاء باشد به این شرح : 

 1. کسر اندوخته قانونی (صدی پنج سود هر سال یا یک پنجم سرمایه) به اضافه هر نوع اندوخته ای که در اساسنامه ذکر شده یا مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گرفته باشد.
 2. در صورتی که در سنوات قبل زیانی متوجه شرکت شده است باید از سود سال جاری کسر شود.


اهمیت این دو موضوع به قدری است که مقرر گردیده هر تصمیم بدون رعایت این دو موضوع گرفته شود باطل است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۴۸
امین جوانشیر

ترازنامه عبارتست از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین ( غالبا آخرین روز ماه یا سال ) نشان می دهد 

ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است . به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد . 

عنوان ترازنامه شامل سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای می باشد که ترازنامه جهت نشان دادن وضعیت مالی آن تهیه می گردد در سطر دوم نامصورت مالی تهیه شده که همان ترازنامه است ذکر می شود . در سطر سوم تاریخ تنظیم ترازنامه که معمولا یک روز معین است نوشته می شود و این بدان معنی است که ترازنامه نشاندهنده وضع مالی موسسه در یک روز معین است و نه در یک دوره مالی . ضمنا ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را نشان می دهد و نه وضعیت مالی شخصی صاحب یا صاحبان موسسه را چرا که ممکن است ایشان منابع ایجاد درآمد دیگری نیز داشته باشند . 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۳۹
امین جوانشیر

 مجمع عمومی سه قسم است: 

 1. مجمع عمومی مؤسس
 2. مجمع عمومی عادی
 3. مجمع عمومی فوق العاده

 4. مجمع عمومی مؤسس قبل از تشکیل شرکت سهامی عام، در تمام مدت شرکت فقط یک بار تشکیل می شود و مرکب از کلیه مؤسسین خواهد بود.
 5. حضور عده ای که لااقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. در صورتی که در این مجمع عده کافی ( دارندگان بیش از نصف سرمایه ) حاضر نشوند ، مؤسسین مجمع عمومی دیگری دعوت می نمایند. در مجمع عمومی دوم حضور یک ثلث دارندگان سرمایه شرکت ضروری است. در صورتی که باز هم عده کافی برای شرکت در مجمع عمومی مؤسس حاضر حاضر نشوند در دفعه سوم آخرین مجمع عمومی دعوت می شود. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۳۶
امین جوانشیر
هیئت مدیره یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیئت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است.
شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. 
انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی خواهد بود و اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی مؤسس انتخاب می نماید .
 1. هیئت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هر آن مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را معزول کند. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۱۵
امین جوانشیر

در مواردی که مخاطب ما عموم مردم هستند و نمیتوان آنها را جدا کرد (مثل روابط عمومی ها)، پیام باید برای لایه‌های مختلف آدم‌ها معنی‌دار باشد و دیدگاه ما را به دیدگاه مخاطبان پیوند بزند.

باید نقاط اشتراک پیام با آنها را مشخص کرد. سبد پیام‌های روابط عمومی باید برای جمع وسیعی از افراد تهیه شود.

مردم به پیام‌های مثبت بهتر از منفی جواب می‌دهند.

پیام باید ساده باشد اما همیشه تکرار شود.

هر چیزی خبر نیست و هر کسی هم نمی‌تواند خبردهنده باشد. 


منبع: بلوچ ارتباط / دکتر یونس شکرخواه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۲۴
امین جوانشیر

تکنولوژی کاربردی روابط عمومی:

1- پادکست، 2- خبرخوان، 3- ویکی‌پدیا، 4- کانترینگ، 5- مانیتورینگ، 6- تالارهای گفت‌وگو، 7- خبرنامه الکترونیک، 8- گروه ای‌میلی، 9- چت روم‌ها، 10- مسنجرها، 11- وبلاگ سازمانی، 12- ابزارهای مشارکتی وب .

حداقل تکنولوژی‌هایی که باید برای روابط عمومی الکترونیک استفاده کرد: اول وبلاگ دوم وب‌سایت سوم تلفن همراه و چهارم شبکه های اجتماعی


منبع: بلوچ ارتباط / دکتر ضیایی پرور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۱۹
امین جوانشیر